Förlagets beskrivning

The Trumpet Class ingår i serien HELP Read Start, som är en serie småböcker med 20 lättlästa texter med utgångspunkt från läromedelspaketet HELP Start och dess nivåindelning A-F.

En ensam pojke springer på en stig. Det snöar. Han han hittar ett skjul och möter en fet råtta.

A.1-nivån innehåller ljudenligt stavade småord med 5 korta vokalljud, 21 konsonanter och 5 digrafer; sh,ch, th, wh, ck.