Förlagets beskrivning

På Glosboken.se lär du dig nya språk. Du kan öva på flera olika sätt, göra individuella anpassningar, lyssna på ord och texter och koppla ihop ord med bilder. Särskilt stöd finns för dig med dyslexi och läs- och skrivsvårigheter. För att kunna använda Glosboken.se på ett sätt som passar dig behöver du först känna till grunderna. I den här guiden får du veta mer om kurser, övningar, övningslägena och hur du får tillgång till en kurs från din lärare.

Eleven kan träna med bildstöd, talsyntes och ”förstående läge”. Inställningen ”förstående läge” känner av om ordet stavas som det låter eller om det stavas på ett sätt som är vanligt förekommande för elever med dyslexi. Sedan visar Glosboken.se hur den rätta ordbilden ser ut.