Förlagets beskrivning

Med Läromedel i sociologi får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Eleverna presenteras bland annat för klassikerna, de grundläggande metodfrågorna, teorier och modeller samt centrala begrepp som individ och identitet, genus, klass och etnicitet. Sist i varje avsnitt finns en sammanfattning, uppgifter samt tips på litteratur för vidare studier. I ett särskilt avsnitt behandlas moderna samhällsproblem ur en sociologisk synvinkel.

I Gleerups Läromedel i sociologi digitalt läromedel finns: 

• interaktivt och multimodalt innehåll

• tester och övningar

• stöd för smart studieteknik

• omfattande lärarmaterial