Förlagets beskrivning

Gleerups biologi 4–6 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen. Innehållet bygger på den populära serien Utkik. Faktatext varvas med diskussionsfrågor, filmlänkar och interaktiva uppgifter. I Gleerups biologi digitalt läromedel finns:

• interaktivt och multimodalt innehåll

• tester och övningar

• stöd för smart studieteknik

• omfattande lärarmaterial