Förlagets beskrivning

Enligt Lgr 22 skall eleverna utveckla sin förmåga att använda språkliga strategier för att göra sig förstådda, samt språkliga företeelser som grammatiska strukturer och stavning. De ska även ha kunskaper om intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
Fourth step är utformat efter samma koncept som de tre tidigare delarna. Men i denna del låter vi eleverna mycket varsamt använda sig av enkla grammatiska strukturer. Här möter de bland annat inledande övningar med a eller an, am/are/is, have/has, enkel komparation av adjektiv, singular/plural, samt nationaliteter.