Förlagets beskrivning

Fordon 360 är ett nytt undervisningskoncept för Fordons- och transportprogrammet som tar ett helhetsgrepp på undervisningen.

Fordon 360 omfattar faktaböcker och e-läromedel som tillsammans stödjer hela lärprocessen, från instudering och tillämpning till uppföljning och individualisering. Fordonsteknik, verkstadsarbete, el-, säkerhets- och miljöfrågor beskrivs både teoretiskt och praktiskt.