Förlagets beskrivning

FonoMix Skolsats är avsedd för klassundervisning år 1-2 samt för special-, tal- eller SVA-undervisning.

Även för de elever högre upp i skolåren, som fortfarande har svårigheter att avläsa ord rätt och som kanske blivit gissningsläsare är Fonomixmetodikens strukturerade och engagerande träning av bokstäver och ljud en konkret hjälp till en säkrare läsning.

Många elever med annat modersmål än svenska har svårigheter att t ex uttala eller särskilja olika vokalljud och för dem blir metodiken ett tydligt och synligt stöd eftersom munnen och artikulationen av ljuden är i fokus.