Förlagets beskrivning

FonoMix Munmetoden i förskoleklass leder barnen in i läsandet på ett konkret och lekfullt sätt genom bl a en berättelse, som ger förståelse för att ljuden kan ritas/skrivas med krumelurer (bokstäver).

Metoden ger alltså förståelse för såväl bokstaven som dess ljud, liksom den viktiga kopplingen dem emellan. 

Med denna läskunnighet som grund, är de sedan beredda att snabbt komma igång med den fortsatta läsinlärningen i år 1.

Materialet, där korten är av hållbar plast, omfattar ca 85 delar.