Förlagets beskrivning

FonoMix Munmetodens läsförberedande lek med pratljuden, där ljuden visas som munnar, gör barnen tidigt medvetna om språkljuden och de förstår att om man sätter samman dessa ljud/munnar på olika sätt blir det ord.

Barnen kan göra (ʺskrivaʺ) och läsa 15 ord med de 6 ljuden/munnarna som ingår i materialet. De är efter denna träning i förskolan, sedan väl förberedda att i f-klassen kunna koppla samman dessa ljud med sina motsvarande bokstäver.