Förlagets beskrivning

Texterna i boken är tematiskt samlade och kapitlen innehåller en bred variation av texttyper. Centrala teman återkommer och byggs på med olika vinklingar. Varje bok innehåller ett antal autentiska utdrag ur skönlitterära verk (From the Bookshelf).

Alla texter följs upp av frågor som bjuder in till diskussion kring det lästa.