Förlagets beskrivning

Exposé 1 samt 1 och 2 behandlar innehållet i samhällskunskapskurserna 1b och 2.

Exposé 1 inleds med ett kapitel som behandlar samhällsvetenskaplig metod. Efter en introduktion om samhällsvetenskaplig forskning följer samhällsvetenskapliga begrepp, förklaringsmodeller, datainsamlingsmetoder, analysmetoder, argumentationsanalys och källkritik.

Exposé 1 har tonvikten på svenska förhållanden, Exposé 2 på internationella förhållanden och ekonomi.