Förlagets beskrivning

Enligt Lgr 11 och kursplanen i SO ska eleverna arbeta med människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införande av jordbruk, tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder samt hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen.

I läromedlet Enkelt om forntiden presenteras enkla och tydliga texter och uppgifter som är kunskaps-relaterade enligt Lgr 11.

Eleverna får arbeta med Istiden, Spår av istiden, Renjägare, Hunden, Mammuten, Värmetiden, De första bönderna, Flinta, bärnsten och koppar, Efter döden, Brons, På gården, Plogen och hjulet, Hällristningar, Gåvornas tid, Resan till nästa liv, Järn, I byn, Fornborgen, Gravar, Vikingafärder, Runor, Asagudar, Vikingaskatter och offergåvor och Birka. 

I Enkelt om forntiden lyfts viktiga nyckelbegrepp fram. I läromedlet finns både illustrationer och fotografier med förklarande bildtexter, som ger eleverna ett tydligt bildstöd.