Förlagets beskrivning

I läromedlet Enkel svenska presenteras enkla och tydliga texter i ämnet svenska som är kunskapskravsrelaterade enligt Lgr 11. Läromedlet passar särskilt bra för pedagoger som arbetar med specialundervisning eller med nyanlända elever.

Enkel svenska ger eleverna goda möjligheter att utveckla förmågan att skriva olika texter, såsom berättande texter, men även sakprosatexter.