Förlagets beskrivning

I läromedlet Enkel svenska presenteras enkla och tydliga texter i ämnet svenska
som är kunskapskravsrelaterade enligt Lgr 22 och den ändrade kursplanen.
Läromedlet passar särskilt bra för pedagoger som arbetar med klassundervisning, specialundervisning eller med nyanlända elever.
Enkel svenska ger eleverna goda möjligheter att utveckla förmågan att skriva olika texter, såsom berättande texter, men även sakprosatexter.