Förlagets beskrivning

I läromedlet Enkel religionskunskap presenteras enkla och tydliga texter i religionskunskap som är kunskapskravsrelaterade enligt Lgr 11. Läromedlet passar särskilt bra för pedagoger som arbetar med specialundervisning eller med nyanlända elever. Kursplanen för religionskunskap betonar att ämnet ska ge ökad förståelse för såväl egna som andras religioner och livsåskådningar. 

I Enkel religionskunskap får eleverna lära sig hur de fem världsreligionerna, buddhism, hinduism, islam, judendom och kristendom uppstod och ta del av deras ursprungliga grundtankar. 

Enkel religionskunskap är rikligt kompletterad med både fotografier och illustrationer i färg.