Förlagets beskrivning

Outlooks on är ett heltäckande läromedel för Engelska 5. Det står för en vid syn på engelskundervisning och innehåller de grundläggande hjälpmedel som krävs för att bli en självständig, långsiktig "inlärare" av engelska. Det ger också tillfällen till väsentliga diskussioner där man får sätta sig själv som individ i ett större sammanhang, i Sverige och världen.