Förlagets beskrivning

E2000 Classic Företagsekonomi förenar det beprövade läromedlet med avsnitt om nyheter om projektmetodik, socialt entreprenörskap och digitala/sociala medier. Samtidigt har läromedlet behållit den välkända och välrenommerade E2000- pedagogiken med aktiv problemlösning, analys och praktikfall.

Detta kombineras med tilltalande och lättfattlig fakta samt många exempel och reportage från verklighetens företag. Allt som behövs för en effektiv inlärning.