Förlagets beskrivning

Digilärs läromedel i spanska är ett komplett digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet i Lgr 11.

Läromedlet innehåller ett inspirerande text- och bildmaterial. I ett arbetsområde finns allt material samlat som eleven behöver för sina spanskstudier: bildberättelser, texter, språkförklaringar, arbetsuppgifter och självrättande diagnoser.