Förlagets beskrivning

Digilär Spanska för högstadiet är ett digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet för spanska i årskurs 6-9, enligt Lgr 11. Här hittar du 12 fylliga arbetsområden, ett introduktionskapitel till den första terminen i åk 6, ett repetitionskapitel till eleverna i åk 9 samt ett fördjupningsarbetsområde till motiverade elever. Dessutom ingår ett stort bibliotek med ordlistor och grammatik mm.
Texterna är upplästa med en neutral talsyntes, AI, vilket gör att rösterna blir än mer lika en verklig människa.