Förlagets beskrivning

Clio Svenska som andraspråk täcker hela det centrala innehållet i årskurs 4–6 i ämnet svenska som andraspråk. Portalerna Svenska och Svenska som andraspråk är utformade för att kunna användas parallellt i det integrerade klassrummet, men de kan också användas var för sig. Basinnehållet är detsamma, men Clio Svenska som andraspråk innehåller även texter och aktiviteter som riktar sig enbart till andraspråkselever.