Förlagets beskrivning

Clio Kemi är ett komplett läromedel som täcker hela det centrala innehållet för årskurs 4–6 i ämnet kemi. Materialet är stort och innehåller en stor mängd texter och aktiviteter. Lärare kan själv göra sina egna urval eller använda sig av färdiga arbetsområden som finns under Planering i huvudmenyn.