Förlagets beskrivning

Bums för årskurs 4-6 består av tre grundböcker med tillhörande övningsböcker och en lärarhandledning för åk 5-6.

I grundboken arbetar ni gemensamt med texter och tillhörande frågeställningar. I startrutan som inleder varje nytt kapitel ser du och dina elever vad kapitlet handlar om och vad eleverna ska lära sig.