Förlagets beskrivning

Nya Bryggan är anpassad efter Lgr 11, med nya varierande upp­gifter som tränar de fem förmågorna.