Förlagets beskrivning

Boken om Adnan och hans familj tar på ett enkelt språk upp det som händer i skolan. Vi följer Adnan under ett år på högstadiet och får ta del av både svårigheter och roliga saker som händer i hans och familjens liv. Boken är inte tänkt att läsas från början till slut utan kapitlen kan läsas i valfri ordning.