Förlagets beskrivning

Syftet i Bågen är att varje elev ska få lära sig läsa på ett lustfyllt sätt och samtidigt utveckla sin språkliga medvetenhet. 

Bågen bygger vidare där Bornholmsmodellen slutar. Bokstäverna presenteras i en väl genomtänkt ordning för att göra det lättare att knäcka den alfabetiska koden. Bågen övar bokstavsljud och form, ljudning, ordkunskap, läsförståelse, ordbildning samt eget skrivande.

För att aktivera flera sinnen innehåller Bågen olika typer av material:
• laborativa övningar
• arbetsblad
• Bågens bildlåda
• Bågenboken, en serie med 7 skrivhäften
• Bågens Miniböcker, lättlästa små historier.

Det är vanligt att eleven först gör en laborativ övning och därefter förstärker med en skrivuppgift inom samma område.

Övningarna är av olika svårighetsgrad enligt en tydlig pedagogisk progression. Eleven kan arbeta på sin nivå och välja uppgifter från sitt protokoll. De laborativa övningarna utförs ofta i par eller liten grupp.

En endags metodikkurs finns för lärare som vill få kunskap om Bågens teoretiska upplägg och praktiska användning.

Bågen är utgiven med produktionsstöd av Specialpedagogiska skolmyndigheten.