Förlagets beskrivning

Till kursen Äldres hälsa och livsvillkor presenterar vi en bok med kursnära struktur. Varje kapitel följer ett eller flera av kursens centrala innehåll och bygger sina resonemang kring dem. För eleverna innebär det tydlighet kring vad de ska lära sig. Eleverna uppmuntras också att reflektera kring sin egen inlärning genom löpande frågor i texten.