Förlagets beskrivning

Aktivitetskort i Förskolan Språk innehåller 50 aktivitetskort.

Korten innehåller språkövningar som är tydlig kopplade till förskolans läroplan! Korten är sorterade efter områdena:

  • Språklig medvetenhet
  • Lyssna
  • Tala och berätta
  • Skriftspråk, symboler och ordförråd.

På ena sidan av kortet finns en berättande text vilken kan läsas högt för barnen som inledning till aktiviteten. På andra sidan av kortet finns information till dig som pedagog. Här finns förtydligat vilket övergripande mål aktiviteten uppfyller, det är också tydlig beskrivet hur aktiviteten ska genomföras och vilket material som behövs.

Extramaterial i form av kopieringsmaterial finns på förlagets websida.