Förlagets beskrivning

Nyckeln till matematiken är en serie övningshäften med träning inom de olika moment som presenteras i det centrala innehållet i läroplanen LGR11.

Häftena riktar sig i första hand till elever i årskurs F-2.


Addition 1-20 innehåller övningar som tränar addition inom talområdet 1-20 utan tiotalsövergångar.