Förlagets beskrivning

Med Pixel FK tar du till vara på allt eleverna redan vet om matematikens värld. Tillsammans utforskar ni tal, mönster och former med leken som grund. Samtidigt undervisar du medvetet redan i förskoleklass och utvecklar elevernas tänkande.