Förlagets beskrivning

Människan är nyfiken av naturen. Att fundera över hur naturen fungerar gör vi alla – stora som små. NE fokuserar på att göra de naturorienterande ämnena lustfyllda, inspirerande och begripliga för de yngsta eleverna genom stor variation i interaktiva och traditionella övningar och aktiviteter som förklarar och väcker nyfikenhet.