Förlagets beskrivning

MatteSafari 1-3 är anpassad till Lgr 11 med moment som tredimensionella figurer, symmetri, tredje- och fjärdedelar samt sannolikhet. Vi har också lagt ett ökat fokus på problemlösning.
Här finns laborativa övningarna som inleder varje nytt moment, tydliga förklaringar där vi går från det konkreta till det abstrakta, samt en möjlighet att individualisera utifrån elevens behov.