Förlagets beskrivning

I Matematik 5000 är böckerna för de olika programmen uppdelade i färger. Samtliga böcker har stort fokus på att knyta an exempel och övningar till programmens karaktärs­ämnen.

Den röda/gula serien är avsedd för yrkesprogrammen och följer alltså kurs a-spåret (för yrkesprogrammen samt introduktionsprogrammen).