Förlagets beskrivning

Läromedlet bjuder eleverna på både lek och allvar, med fokus på olika förmågor, matematiskt tankesätt och ämnesövergripande arbete samtidigt som de arbetar mot kunskapskraven.

Läromedlet är uppbyggt så att det lämpar sig lika väl i en vanlig klassrumssituation som för självstudier. Läromedlet i sig innehåller all den information som krävs för att elever och föräldrar ska kunna ta till sig kursinnehållet och kunna få en helhetsbild.

Möjlighet till extra övningar med appar finns på läromedlets hemsida.