Förlagets beskrivning

Insikt Biologi 1 och 2 Digital för gymnasiet utgår från det centrala innehållet i kursplanen enligt Gy11. Biologi 2 blir klart till ht 2019 då läromedlet är helt komplett. Läromedlet är baserat på Natur & Kulturs tryckta läromedel Insikt Biologi.