Förlagets beskrivning

Hur arbetar jag med egenvård? Vilka är vanliga sjukdomar som jag kan stöta på i mitt yrkesliv? Vad innebär sekretess för mitt arbete? Hur fungerar kroppen? Vad gör jag i en akut situation?

Detta är frågor som diskuteras i läromedlet Grundläggande vård och omsorg. Läromedlet riktar sig till kursen med samma namn som främst ges inom Barn- och fritidsutbildningar. I Grundläggande vård och omsorg får eleven kunskap och förståelse som personen kan använda i sitt framtida yrkesliv oavsett om det är som barnskötare, personlig assistent eller något annat.

De olika delarna av läromedlet täcker:

  • Att arbeta med människor (lagar som styr verksamheten, salutogent förhållningssätt, integritet, personlig hygien)
  • Arbetsmiljö, ergonomi, etik
  • Anatomi och fysiologi
  • Sjukdomar och behandling (vanliga sjukdomar som Skolverket har definierat, ex epilepsi, stroke, diabetes osv)
  • Hindra och förebygga smitta
  • Första hjälpen och hjärt- och lungräddning

Läromedlet har ett pedagogiskt upplägg som stöttar eleven i inlärningen:

  • Varje kapitel innehåller fallbeskrivningar som sätter kunskapen i ett vardagligt sammanhang som eleven kan relatera till.
  • Instuderingsfrågor guidar eleven till att träna in de centrala och grundläggande faktadelarna i kapitlet.
  • Sammanfattningar kan användas som introduktion till varje kapitel eller som avslutande uppsamling.
  • Komplicerade begrepp förklaras i terminologirutor.