Förlagets beskrivning

Det heldigitala läromedlet Ergo Fysik 1 Digital
Ergo Fysik 1 Digital är en heldigital version av Ergo Fysik 1, upplagd på samma vis, med 12 kapitel och tre laborationsdelar. Uppgifterna är interaktiva, med feedback och återkoppling till alla uppgifter. Till hjälp i beräkningsuppgifterna finns ett digitalt tangentbord. Tipsrutor hjälper eleven att komma vidare. Med ett "klick" kan eleven repetera den teori som behövs för att lösa uppgiften - då dyker sidan i kapitlet upp. Eleven kan också med ett "klick" få fram de fullständiga lösningarna både till beräkningsuppgifter och resonera och diskutera uppgifter.

I Ergo Fysik 1 Digital kan läraren följa eleverna i deras utveckling och även få en uppfattning om vilka svårigheter eleverna har, både på individ- och gruppnivå. De sparar tid och underlättar lektionsplaneringarna.

Läromedlet omfattar gymnasieskolans kurs Fysik 1. Den riktar sig till naturvetenskapligt och tekniskt program samt vuxenutbildning och basår. Texterna är lättillgängliga och språket är vardagligt och berättande.