Förlagets beskrivning

Ett heltäckande digitalt läromedel som lyfter fram visuell kultur i dess mångfald med konkreta uppgifter där elever får skapa och tolka visuella uttryck.