Förlagets beskrivning

Ett heltäckande digitalt läromedel som lyfter fram visuell kultur i dess mångfald med konkreta uppgifter där elever får skapa och tolka visuella uttryck.

Detta läromedel ingår i Digilärs olika paketlösningar för åk 7-9.

Texterna är upplästa med en neutral talsyntes, AI, vilket gör att rösterna blir verklighetstrogna.