Förlagets beskrivning

New Champion 4 har reviderats och bytt namn! 

Eleverna får möta olika texttyper t.ex. dialoger, berättande texter, faktatexter, rim och blogg. Texterna behandlar ämnen som är intressanta och engagerande för eleverna. Materialet består 25 kapitel, där vart femte kapitel är ett repetitionskapitel.

Eleverna har även tillgång till en Toolbox som innehåller ordfält och grammatik (färger, tal, veckodagar, klockan, pronomen, frågeorden m.m.)

ALVA appen innehåller digitalt extramaterial för läxläsning och färdighetsträning.