Förlagets beskrivning

Bums Svenska är helt framtaget utifrån Lgr 11, alla delar av det centrala innehållet finns med i Bums grundböcker.