Förlagets beskrivning

”Vem var serien” består av 6 lättlästa och konkreta berättelser om religionskapare och religiösa huvudpersoner. Det är enkla men informativa introduktioner till de stora religionerna och även till fornnordisk asa-tro. Textstyckena delas av med hjälp av frågeställningar, som hjälper eleven att stanna upp i läsningen och reflektera/fundera över innehållet. Som en extra hjälp för koncentration och inlärning varvas texten med bilder.

Serien behandlar Ganesha, Buddha, Moses, Jesus, Muhammed och Balder. Serien är tänkt att ha dubbla funktioner, både vara en introduktion till de stora religionerna, men också bredvidläsning till annat religionsmaterial. Handledning för utskrift finns till detta läromedel.