Förlagets beskrivning

Det här spelet tränar förmågan att höra om ett visst språkljud finns i ett ord. Spelet består av en snurra med 24 språkljud representerande var sin bokstav, en uppsättning bildkort och en uppsättning marker.