Förlagets beskrivning

Vem har ljudet? tränar förmågan att höra om ett visst språkljud finns i ett ord. Spelet består av en snurra med 24 språkljud representerande med var sin bokstav, en uppsättning bildkort och en uppsättning marker.

Spelet går till så att varje spelare tar var sitt bildkort, snurrar fram en bokstav och lyssnar ut vem som har ljudet i sitt ord. Den spelare som har ljudet får en mark som poäng. Flest poäng vinner förstås!

Utvecklare: Pia Apt. Låda med handledning, 48 bildkort 5x5 cm, en bokstavssnurra, ett antal marker.