Förlagets beskrivning

Häftet beskriver olika meteorologiska instrument, väderiakttagelser, diagramföring över temperatur och lufttryck, vädersymboler och -kartor, uppbyggnad av varmluftsballong samt kyla och isolering kontra hur man klär sig rätt. Vår serie i naturkunskap består av fyra häften. Till samtliga titlar medföljer facit med möjliga elevsvar.  De flesta arbetsområdena består av ett antal laborativa övningar med tillhörande arbetsblad. Laborationerna är enkla och åskådliga och går att utföra i ett vanligt klassrum. Eleverna uppmuntras att göra egna iakttagelser och dra egna slutsatser. Tonvikten ligger på att ge eleverna vardagskunskaper och vardagsfärdigheter. Elevernas sätt att arbeta med arbetsbladen kan variera beroende på vilken nivå eleven befinner sig.