Förlagets beskrivning

Historieserien inne håller historiska fakta från olika tidsperioder och arbetsuppgifter runt dessa.

Texten samverkar i hög grad runt bilderna. Upptäckter och uppfinningar handlar om upptäckter av nya världsdelar under medeltiden.