Att göra och anpassa egna läromedel

Vet du vad som gäller när du anpassar befintliga läromedel för en elev? Hur kan du tänka för att de material du skapar själv ska kunna fungera för så många elever som möjligt?

På de här sidorna kan du läsa om vilka anpassningar du får göra enligt §17. Du får veta vilka egenskaper och funktioner i läromedel som kan göra dem mer tillgängliga och som du själv kan tänka på när du skapar egna material.

Två tips på vägen:

• se till att de material du använder eller gör själv alltid har flera sätt att ta till sig innehållet på. Till exempel att text också går att lyssna på och finns i flera medietyper.

• se till att alla uppgifter och övningar går att svara på på olika sätt. Till exempel skriftligt (analogt eller digitalt) eller muntligt.

 

Senast ändrad: 2018-09-21