Förlagets beskrivning

Tre enkla häften som övar den grammatik som vanligtvis tas upp i de första årens engelskundervisning.
I alla tre häftena ingår diagnostiska prov som sluttest på varje enskilt moment.
Separata facit i 5-pack finns till övningarna.

Try Hard 2 tar upp stavningsförändringar i plural, presens tredje person singular, pågående presens, do/does i frågor och nekade meningar, personliga pronomen objektsform, possessiva pronomen, komparation samt imperfekt av be och have.