Förlagets beskrivning

Trampolinen är en serie träningshäften, anpassade till de centrala innehållet för årskurs 6 i Lgr11. Häftena är lämpliga att använda som repetition inför de nationella proven i årskurs 6, eller som reparation efter de nationella proven.

Trampolinen – De fyra räknesätten
Beräkningar med rationella tal och tal i deci­mal­form, överslagsräkning och huvudräkning, olika räknemetoder, problemlösning och rimlighetsbedömning.