Förlagets beskrivning

Detta paket innehåller alla tre böckerna tillsammans. Böckerna i serien är "Mat och dryck" och "Små och stora djur" och "Kroppen och kläder".

Böckerna vänder sig främst till barn och ungdomar som redan använder TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) men även till nybörjare.

Böckerna är enkla bilderböcker i lexikonstil med olika teman. De har klara och tydliga fotografier och text och har dessutom en ritad bild av hur ordet tecknas i TAKK.