Förlagets beskrivning

De fyra delarna Svenskbiten A1, Svenskbiten A2, Svenskbiten B1 och Svenskbiten B2 utgör grunden. Varje del består av läsebok, arbetsbok och lärarhandledning. Läseboken till Svenskbiten A1 är baserad på helordsmetoden. Läseboken till A2 innehåller kortare kapitel och fortsatt mycket bildstöd. I läseböckerna till B1 och B2 fortsätter progressionen och den röda tråden med de båda huvudpersonerna.