Förlagets beskrivning

Stora Prickboken om mig följer en tydlig struktur där barnen ritar och skriver om sig själva utifrån tre återkommande infallsvinklar; jag, favorit och känslor.