Förlagets beskrivning

Skriv i nivåer S består av arbetsböcker i svenska med mycket långsam progression för elever från 7 till 11 år, men kan givetvis användas även av äldre elever i mån av behov. Varje bok har 48 sidor. Formatet är A4.

Materialet har en lugn och tydlig struktur med liknande layoutlösningar på sidorna. En del av materialet är hämtat från Stjärnsvenska. De utvalda momenten är bearbetade och utvidgade så att de ska passa målgruppens krav på många övningsmöjligheter och lugn layout. Bilderna är nygjorda och enkla med tydliga konturer.

Häfte 6
Läs- och skrivövningar på ord- och meningsnivå samt språkliga övningar.

Moment: ordkategorisering, ordkunskap, sammansatta ord, värdering/rangordning av ord och begrepp, synonymer, motsatsord och ordklasser, strukturerat skrivande i olika textgenrer såsom beskrivning, berättelse, annons och brev.

Förkunskap: Kunna läsa och skriva flerstaviga ord och ord med konsonantförbindelser. Läsa av och förstå en bildsekvens samt sätta ord till den.