Förlagets beskrivning

Smart att veta om miljön beskriver i korthet miljöproblemen och hur de uppstår. Boken inriktar sig dock främst på att ge praktiska råd om hur var och en kan bidra till att skona miljön. Hur man sorterar sopor, vilka färdsätt som är miljövänliga, hur man spar på el och vatten är några av de områden som tas upp. Tanken är att göra eleverna mer miljömedvetna och därmed bättre rustade att leva på ett skonsamt sätt för miljön.

Smart att veta om miljön har lättläst text, luftig layout och är rikt illustrerad.